خبر فوری

خبر فوری

خبر کوتاه دست کم ۱۸جوان روز یکشنبه در غنا بر اثر سقوط یک اصله درخت جان دادند.
مطلب کامل را بخوانید