خبر فوری

میشل تمر رئیس جمهوری برزیل یک شنبه شب با دعوت از تعدادی از سفرای کشورهای اروپایی، آمریکا و چین گفت که دولت به کیفیت گوشت برزیلی اعتماد دارد.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش