خبر فوری

در صنایع نساجی و رنگرزی هر سال به حدود میلیونها لیتر آب نیاز هست. پساب رنگرزی ، سرشار از مواد رنگی و مواد شیمیایی و نمک است. برای بازیافت این آب آلوده چه کاری می توان انجام داد که موثر و مقرون به صرفه
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش