خبر فوری

پلیس برزیل، روز جمعه، چند کارخانه بسته بندی گوشت را به اتهام تولید محصولات گوشتی فاسد و تقلبی پلمب کرد.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش