خبر فوری

خبر فوری

مقام های اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای کمک اقتصادی به لیبی با هدف مقابله با قاچاق انسان اعلام کرده اند.
مطلب کامل را بخوانید