خبر فوری

خبر فوری

خبر کوتاه * هزاران نفر در پاریس، پایتخت فرانسه در اعتراض به خشونت های پلیس راهپیمایی کردند.
مطلب کامل را بخوانید