خبر فوری

اپراتور مخابراتی ودافون و کمپانی هندی آیدیا برای اجرای یک طرح ادغام با یکدیگر به توافق رسیده اند.
مطلب کامل را بخوانید

بازرگانی

اخبار اروپایی

زندگی

دانش