خبر فوری

خبر فوری

اختر شناسان از کشف یک سیاره جدید خبر دادند که در مدار اطراف آن یک ستاره کوتوله قرمز قرار دارد.
مطلب کامل را بخوانید