خبر فوری

خبر فوری

رانش زمین در شهر مانیسالس در کلمبیا ۱۱ کشته و ۲۰ مفقود بر جا گذاشت.
مطلب کامل را بخوانید