خبر فوری

خبر فوری

دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه درخواست اوکراین برای محکومیت حمایت های روسیه از شورشیان شرق اوکراین را رد کرد.
مطلب کامل را بخوانید