خبر فوری

خبر فوری

شاتل فضایی ناسا یکی از مهمترین فضاپیماهای قرن بیستم، و اولین سفینه قابل استفاده مجدد بود.
مطلب کامل را بخوانید