خبر فوری

خبر فوری

شهر اودانسه در دانمارک شهرتش را مدیون روباتهایش است. کارآفرینان موفق صنعت روباتیک در این شهر بویژه در حوزه «روباتهای همکار» فعالیت دارند، روباتهایی که به جای اینکه جایگزین انسان باشند، به او کمک می کن
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش