خبر فوری

خبر فوری

تامین منابع مالی برای شرکتهای زیست فناوری و درمان نوین سرطان در اروپا
انجام تحقیقات برای شرکتهای زیست فناوری که در حوزه درمان سرطان کار می کنند، هزینه بر است. منابع مالی این شرکتها در اروپا چگونه تامین می شود؟
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش