خبر فوری

شهر پاریس، پایتخت فرانسه رسما به عنوان میزبان بازی‌های تابستانی المپیک سال ۲۰۲۴ معرفی شد. در یکصد و سی و یکمین جلسه کمیته بین المللی المپیک در
مطلب کامل را بخوانید