خبر فوری

خبر فوری

شهر آلماتی در قزاقستان میزبان جشنواره موسیقی «ستاره های آسیا» بود. هنرمندان و خوانندگان جوان از کشورهای مختلف آسیایی در این جشنواره دو روزه درخشیدند
مطلب کامل را بخوانید