خبر فوری

خبر فوری

پس از گذشت ۶۰ سال از پرتاب اولین ماهواره به فضا، پرتاب اسپوتنیک-۱همچنان یکی از لحظات فراموش نشدنی در تاریخ اکتشافات فضایی است
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش