خبر فوری

خبر فوری

اولین حضور ملانیا ترامپ در باغچه میشل اوباما
ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا روز جمعه در باغچه کاخ سفید به کاشت گیاهان و همچنین هرس آنها پرداخت. در این روز شماری از دانش آموزان
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش