خبر فوری

خبر فوری

حضور تیم پناهجویان در بازی های عشق آباد
از جمله تیم هایی که در پنجمین دور بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان شرکت کردند، تیم پناهجویان بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

  ورزش

   اخبار اروپایی

   زندگی

   دانش