خبر فوری

خبر فوری

از جمله تیم هایی که در پنجمین دور بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان شرکت کردند، تیم پناهجویان بود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش