خبر فوری

خبر فوری

نخستین روز از رقابتهای جودوی جایزه بزرگ زاگرب شاهد رد و بدل شدن مجموعه ای از زیباترین فنون این رشته ورزشی بود. #JudoZagreb2017 is underway!
مطلب کامل را بخوانید