خبر فوری

خبر فوری

«ادارات دولتی هست که نظارت می‌کنند بر اینکه چه نمایشی روی صحنه می‌آورید. تئاتر دولتی ما در واقعیتی موازی زندگی می‌کند که در آن همه چیز زیبا و منزه است.»
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش