خبر فوری

خبر فوری

دومینگو خواننده افسانه‌ای صدای تنور در اپرای لوئیزا میلر در «اپرای متروپولین نیویورک» نقشی را که آهنگساز ایتالیایی برای صدای باریتون نوشته است، بازی می کند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر زندگی

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش