خبر فوری

خبر فوری

این کارگردان هالیوودی می‌گوید فرانسه مدل ژاک شیراک را ترجیح می‌دهد
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش