خبر فوری

خبر فوری

آقای پوتین پس از عبور از راهروهای زینت داده شده با نقاشی‌ها و دیگر آثار هنری، سوار بر لیموزین ساخت روسیه، رهسپار محل برگزاری مراسم ادای سوگند در کاخ کرملین شد
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش