خبر فوری

خبر فوری

هدف‌ محققان بازتولید مدل‌هایی است که دانشمندان علم زیست تقلید (بیومیمتیک)‌ بر اساس مواد مصنوعی ساخته اند. آنها برای این‌کار از پالس‌های کوتاه لیزر، در مقیاس بسیار کوچک استفاده می‌کنند.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر دانش

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش