خبر فوری

خبر فوری

دیما پناهنده سوری با شرکت در این برنامه زبان هلندی یاد گرفته است و به‌زودی برای تحصیل در رشته حقوق بین‌الملل به دانشگاه می‌رود.
مطلب کامل را بخوانید

مطالب بیشتر اخبار اروپایی

اخبار

بازرگانی

ورزش

اخبار اروپایی

زندگی

دانش