خبر فوری

خبر فوری

حزب حامی هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد

 Comments
حزب حامی هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، اکثریت کرسی های پارلمان را به خود اختصاص داد
اندازه متن Aa Aa