خبر فوری

خبر فوری

درگیری پلیس با اعتصاب کنندگان در اسپانیا

در حال خواندن:

درگیری پلیس با اعتصاب کنندگان در اسپانیا

درگیری پلیس با اعتصاب کنندگان در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

اعتصاب سراسری امروزاسپانیا با درگیریهای پراکنده ای بین اعتصابگران و اعضای اتحادیه های کارگری از یک طرف و پلیس از طرف دیگرهمراه بود.

گروهی از تظاهرکنندگان صبح امروز با درگیری با پلیس و کشیدن نرده جلوی اتوبوس ها سعی کردند مانع تردد اتوبوسها و ارائه خدمات حد اقلی حمل و نقل شهری شدند.

دولت کارگری خوزه لوییز زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا برای کاهش کسری بودجه این کشور که تحت تاثیر بحران اخیر اقتصادی اروپا بروز کرده، در صدد کاهش حقوق کارمندان، قطع حقوق بازنشستگان و کاهش خدمات اجتماعی بوده است .

اعتصاب گسترده اسپانیا بسیاری از پروازها را مختل کرده و مسافران در فرود گاهها سرگردانند .

لازم به ذکر است که این اولین اعتصاب سراسری در دولت سوسیالیست اسپانیا و پنجمین اعتصاب سراسری درتاریخ این کشور است .