خبر فوری

خبر فوری

اعتصابات و مشکل تامین بنزین درفرانسه

 Comments
اعتصابات و مشکل تامین بنزین درفرانسه
اندازه متن Aa Aa

با تسری اعتصابات جوانان به کارگران پالایشگاههای فرانسه که از روز جمعه آغاز شده است مشکل تامین سوخت خودرو دردسرساز شد.
 
فرانسه این روزها شاهد اعتصابات گسترده دراین کشور است که به خاطر اعلام سیاست های ریاضت اقتصادی دولت انجام می شود.  
 
“ازساعت 6.30 منتظرم و الان ساعت 7.43 دقیقه است. این همه انتظاربرای گازوئیل. درست سه روز است دنبال پمپ بنزینی هستم که سوخت دیزلی عرضه کند، اما دریغ!“ 
 
دولت برای شکستن اعتصاب کارکنان مراکز ذخیره سوخت حتی به زور متوسل شد و چند مرکز را دوباره باز کرد اما مشکل همچنان باقی است.  
 
“اعتصابات ممکن است که توجیه پذیر باشند اما آنها باید بد انند چه کار می کنند. نتیجه اعتصابات اذیت شدن خودمان است، واعتصاب شاید بهترین راه رسیدن به خواسته ها نباشد.”
 
نخست وزیر فرانسه، فرانسوا فیون گفته است دولت ازتمام امکانات خود برای عادی سازی روند سوخت رسانی استفاده خواهد کرد.