خبر فوری

خبر فوری

اعطای جایزه ساخاروف به ناراضی کوبایی

 Comments
در حال خواندن:

اعطای جایزه ساخاروف به ناراضی کوبایی

اعطای جایزه ساخاروف به ناراضی کوبایی
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا روز پنجشنبه، جایزه آزادی اندیشه، موسوم به جایزه ساخاروف را به گیرمو فاریناس، ناراضی کوبایی داد.

آقای فاریناس 48 ساله، مدیر یک آژانس خبری غیر قانونی موسوم به کوباناکان و عضو جنبش مخفی “ اتحاد دموکراتیک کوبا” است.

در واکنش به اعطای این جایزه، آقای فاریناس تصریح کرد که دید او نسبت به این جایزه، دیدی همراه با تواضع و مبارزه صلح جویانه است.

او این جایزه را، جایزه تمام زندانیان و تبعیدیان کوبایی دانست که هم اکنون برای کوبایی آزاد و دموکراتیک مبارزه می کنند.

وی در اعتراض به سیاست های فیدل کاسترو، رهبر کوبا، تاکنون سی و سه بار اعتصاب کرده است.

آقای فاریناس توسط گروه سیاسی پارلمان اروپا برای دریافت این جایزه انتخاب شده است.