خبر فوری

خبر فوری

فیلم "برک و هیر"

فیلم "برک و هیر"
اندازه متن Aa Aa

“برک و هیر” نام کمدی سیاهی است که به تازگی به روی پرده سینما آمد. این فیلم در باره دو مرد است که اجساد مردگان را دراوایل قرن 19 میلادی به دانشکده پزشکی می فروختند.