خبر فوری

خبر فوری

مایلید چشم وقلب وانگشت شیرین خود رامیل کنید؟

 Comments
مایلید چشم وقلب وانگشت شیرین خود رامیل کنید؟
اندازه متن Aa Aa

جشن هالووین درآخرین روزماه اکتبر درآمریکای شمالی واغلب کشورهای اروپائی برگزارمی شود اما امسال فروشگاهی درلندن عجیب ترازهمه شیرینی فروشی ها دنیابه استقبال این جشن رفته است.

کیک هایی طراحی شده در این شیرینی فروشی به شکل اعضای بدن است.

این شیرینی فروشی این سوال را نیز پیش روی بیننده می گذارد که چه کسی مایل است چشم وقلب وانگشت خود را میل کند؟

یکی از طراحان این کیک ها می گوید: “کیک اغلب برای بچه هاست، کیک زیباست اما بزرگسالان اغلب کیک هایی عجیب و غریب و تحریک کننده را ترجیح می دهند. برای همین ما خواستیم تا چیزی کاملا متفاوت عرضه کنبم.”

صرف نظرازانگیزه و ذوق و سلیقه شخصی طراحان، قضاوت “شیرینکاری” آنان باشماست.

درجشن هالووین که دیرینه ای دورودرازدارد مردم لباسهای عجیب وغریب می پوشند و کودکان برای جمع آوری هدیه و شیرینی به درخانه های همسایه ها می روند.