خبر فوری

خبر فوری

سرمایه گذاری در آموزش

 Comments
در حال خواندن:

سرمایه گذاری در آموزش

سرمایه گذاری در آموزش
اندازه متن Aa Aa

بنیاد آموزش اروپا، با هدف کمک به بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشورهای در ارتباط با این اتحادیه تشکیل شده است.
چرا سیستم آموزش و پرورش در این کشورها تا این حد مهم است؟