خبر فوری

خبر فوری

هزینه هایی صرف شده در رقابت های انتخابات میان دوره ای آمریکا

 Comments
در حال خواندن:

هزینه هایی صرف شده در رقابت های انتخابات میان دوره ای آمریکا

هزینه هایی صرف شده در رقابت های انتخابات میان دوره ای آمریکا
اندازه متن Aa Aa

انتخابات روز سه شنبه دوم نوامبر به دلیل آنکه در نیمه دوره چهارساله‌ زمامداری رئیس ‌جمهوری برگزار می شود، میان ‌دوره ‌ای نام دارد
احزاب شرکت کننده در این انتخابات، حدود 4 میلیارد دلار برای این رقابت هزینه کرده اند.
این رقم برای برگزاری تجمعات ، برنامه های تلویزیونی احزاب رقیب و فعال نگاهداشتن ستادهای انتخاباتی هزینه شده است.
کاندیداهای ایالت کنتیکت در این رقابتها در مجموع55 میلیون دلار هزینه کردند. این رقم در ایالات کالیفرنیا و نوادا هر یک 44 میلیون دلار و در ایالت فلوریدا 40 میلیون دلار بود.
در کنار پول هایی که توسط کاندیداها هزینه شده است .احزاب شرکت کننده در این انتخابات از کمک های مالی حامیان خود نیز بهره بردند. موسسات حقوقی بیش از 100 میلیون دلاربه فعالیتهای انتخاباتی حزب دموکرات کمک کردند. فعالان اقتصادی در عرصه نفت و گاز حمایت اقتصادی خود را به حزب جمهوری خواه اختصاص دادند که حدود 20 میلیون دلار بود.