خبر فوری

خبر فوری

رای گیری برای آزاد کردن ماری جوانا در کالیفرنیا

 Comments
در حال خواندن:

رای گیری برای آزاد کردن ماری جوانا در کالیفرنیا

رای گیری برای آزاد کردن ماری جوانا در کالیفرنیا
اندازه متن Aa Aa

شهروندان ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه به پیشنهاد مربوط به قانونی شدن فعالیت های مرتبط با ماری جوآنا رای منفی دادند.

پیشنهاد 19، عنوان طرحی است که روز سه شنبه در یک رای گیری ایالتی مورد همه پرسی قرار گرفت. طرحی که تهیه و تولید ماری جوانا را قانونی دانسته و در ازای آن، دولت ایالتی را مامور تعیین و دریافت مالیات می کرد.

پیشنهاد 19 با مخالفت 56 درصد رای دهنگان رو به رو شد.

ایالت کالیفرنیا به عنوان یکی از بزرگترین ایالت های آمریکا در مبارزه با قاچاق ماری جوانا از مکزیک با هزینه های چشمگیری روبروست.

در برابر حامیان طرح موسوم به پیشنهاد 19، گروهی از مخالفان، تلاش بسیاری کردند تا از قانونی شدن تجارت ماری جوانا در کالیفرنیا جلوگیری کنند.