خبر فوری

خبر فوری

سایه اعتصاب بر شبکه حمل و نقل عمومی لندن

 Comments
سایه اعتصاب بر شبکه حمل و نقل عمومی لندن
اندازه متن Aa Aa

مسافران درون شهری در لندن، صبح روز چهارشنبه با سومین اعتصاب کارکنان وسایل حمل و نقل عمومی از ماه سپتامبر تاکنون رو به رو شدند.

اکنون تنها چهل درصد قطارهای زیرزمینی لندنT مسافران را جا به جا می کنند و این در حالی است که این شبکه، نقش مهمی در زندگی لندنی ها دارد. متروی لندن روزانه سه میلیون نفر را جا به جا می کند.

یکی از شهروندان در این باره می گوید: “من فکر می کنم که این اقدامی خشن است و آنها حمایت مردمی را از دست می دهند.”

شهروند دیگری بر این باور است که: “این روزها در این وضعیت اقتصادی، زندگی برای همه سخت است ولی چاره ای نداریم وقتی آنها اعتصاب می کنند، ما با آن کنار بیایم.”

اعتراض کارگران شبکه حمل و نقل عمومی لندن به تعدیل نیرو ، سومین اعصاب 24 ساعته را منجر شد، با این حال مسوولان متروی لندن می گویند با این اعتصاب، شبکه حمل و نقل فلج نمی شود.

مسئولان تصمیم دارند هشتصد تن از کارکنان ایستگاه های این شبکه را کنار بگذارند.