خبر فوری

خبر فوری

رهبرسابق باتاسونا، شاخه سیاسی "اتا" دادگاهی شد

در حال خواندن:

رهبرسابق باتاسونا، شاخه سیاسی "اتا" دادگاهی شد

رهبرسابق باتاسونا، شاخه سیاسی "اتا" دادگاهی شد
اندازه متن Aa Aa

آرنالدواوتگی، رهبرسابق باتاسونا شاخه سیاسی گروه جدایی طلب باسک اسپانیا معروف به اتا، روز پنجشنبه در مادرید دوباره دادگاهی شد.

اگرچه صدورحکم دادگاه به جلسه بعدی موکول شد اما درصورت اثبات جرم، آقای اوتگی به 2 سال زندان محکوم خواهد شد.

آرنالدواوتگی، در جلسه دادگاه گفت: “ ما روابط چند جانبه با نیروهای سیاسی از جمله حزب سوسیال حاکم راحفظ کرده ایم. من موظف بودم برای حل مشکل منطقه باسک، پیشنهاد جناح چپ را بصورت صلح آمیز و دموکراتیک ارائه کنم.”

وی بخاطر این محاکمه می شود که درسال 2004 درجمع طرفداران جدائی باسک از اسپانیا دراستادیوم سن سباستیان، برای بزرگداشت رهبران و کشته شدگان اتا تصاویرآنان را دراستادیوم پخش کرده است که ازسوی دولت تروریست شناخته می شوند.

آقای اوتگی، که بارها به زندان افتاده است می پذیرد که جزو جناح چپ باسک است اما ارتباط اش با اتا را انکار می کند.

گروه اتا برای آنچه که آزادی اجتماعی و ملی مردم منطقه باسک اسپانیا می نامد فعالیت می کند. این گروه در 5 سپتامبرامسال برای یک آتش بس دائم اعلام آمادگی کرده بود.