خبر فوری

خبر فوری

کلاه کاسک دوچرخه جدید برای حفاظت دوچرخه سواران

در حال خواندن:

کلاه کاسک دوچرخه جدید برای حفاظت دوچرخه سواران

کلاه کاسک دوچرخه جدید برای حفاظت دوچرخه سواران
اندازه متن Aa Aa

درخیلی از شهرهای اروپا مردم از دوچرخه برای رفت و آمد در شهراستفاده می کنند.

استفاده از دوچرخه هم برای سلامتی افراد و هم برای حفا ظت از محیط زیست مناسب است.

ولی برخی ازدوچرخه سواران از خود محافظت نمی کنند و تصادفات ناگواری اتفاق می افتد.

دو طراح اهل سوئد برای محافظت از دوچرخه سواران طرح نوینی را ارائه کرده اند.آنها کلاه کاسک دوچرخه ای را طراحی کرده اند که بیشتر به یک شال گردن شبیه است و چون کیسه ایمنی هواو یا “ایربگ” کارمی کند.

مطالب بیشتر از فن آوری روز