خبر فوری

خبر فوری

زندگی سیاسی زین العابدین بن علی

 Comments
در حال خواندن:

زندگی سیاسی زین العابدین بن علی

زندگی سیاسی زین العابدین بن علی
اندازه متن Aa Aa

سال 1978، زین العابدین بن علی، نخست وزیر وقت به این مقام راضی نشد و با کودتای نظامی قدرت را از حبیب بورقیبه رییس جمهوری 84 ساله ربود.

این تصاحب قدرت بدون خون ریزی بود. اما زین العابدین به این بسنده نکرد. وی در گام بعدی محدودیت زمانی دوران ریاست جمهوری را از قانون اساسی حذف و امکان نامزدی مادام العمر را ازآن خود کرد.

حاکمیت رییس جمهوری سابق تونس با رشد اقتصادی و اتخاذ مواضع اجتماعی مترقی بخصوص در مورد حقوق زنان همراه بود.

اما پس از23 سال زمامداری، قدرت را به دلیل اعتراضات مردمی به مشکلات اقتصادی از دست داد. هر چند برای سرکوب آزادی های سیاسی هم مورد انتقاد گسترده ای بود.

زین العابدین بن علی، در انتخابات سال 1994 کاندیدای بی رقیب ریاست جمهوری بود و در آخرین انتخابات که در سال 2009 برگزار شد با بیش از 62 درصد آرا برای یک دوره 5 ساله رییس جمهور شد.

همسرش لیلا در حکومت او نقش پررنگی داشت. اما این نقش با حاشیه های فساد مالی و سوء استفاده از قدرت عجین بود.

وعده زین العابدین بن علی، در نطق تلویزیونی اش خطاب به تظاهر کنندگان، مبنی بر عدم شرکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آخرین تقلاهای او برای حفظ قدرت بود که نتوانست امنیت قدرت افسانه ایش را تامین کند.

حکایت او با فرار به عربستان سعودی پایان یافت.