خبر فوری

خبر فوری

دختری پس از 23 سال پدر و مادر خود را یافت

 Comments
دختری پس از 23 سال پدر و مادر خود را یافت
اندازه متن Aa Aa

کارولین وایت، دختری که 23 سال پیش از بیمارستانی در نیویورک دزدیده شده بود پدر و مادر حقیقی خود را پیدا کرد. کارولین 19 روزه بود که از بیمارستان هارلم دزدیده شد و 60 کیلومتر دورتر بیخبر از هویت واقعی خود زندگی کرد.
  
یکی از ساکنان نیویورک با ابراز شادی، شگفتی و تحسین می گوید: “او در درون خود حسی را داشت که او را دنبال حقیقت فرستاد. جای شکر تکنولوژی مدرن هم باقی است که امکان شناسایی را ممکن کرده است. آیا این شگفت انگیز نیست؟”
 
و دیگری می گوید: “اگر من نیز جای او بودم جستجو و کنکاش و سوال می کردم که چرا مرا از بیمارستان دزدیدند؟“  
 
شک کارولین و جستجویش برای والدین حقیقی خود وقتی آغاز شد که والدینی که او را دزدیده و بزرگ کرده بودند نتوانستند گواهی تولدش را به او بدهند. با این شک او با مراجعه به مرکز ملی کودکان گمشده و مورد سوء استفاده قرار گرفته، سرانجام پس از 23 سال پدر و مادر حقیقی خود را یافت.