خبر فوری

خبر فوری

تانکها و تظاهرات در خیابانهای قاهره

 Comments
تانکها و تظاهرات در خیابانهای قاهره
اندازه متن Aa Aa

تظاهرات در مصر کماکان ادامه دارد. از ابتدای صبح جمعه هزاران نفر از مردم مصر در اعتراض به حکومت 30 ساله حسنی مبارک و سیاست های او دست به تظاهرات گسترده در چندین شهر زده اند.

در برخی از شهرها مردم موفق شدند ساختمان های دولتی از جمله دو مرکز پلیس را اشغال کنند.

از ابتدای شب، ستاد ارتش مصر اعلام حکومت نظامی کرده است، ارتش با خودروهای زرهی و تانک وارد خیابانها شده، با این وجود مردم با بالا رفتن از تانکها سعی می کنند رانندگان و سربازها را قانع کنند که به آنها بپیوندند.

چندین ساختمان حزب آقای مبارک نیز در شهرهای مختلف از جمله قاهره توسط مردم به آتش کشیده شد.

برخی گزارش ها نیز از حرکت مردم به سوی ساختمان تلویزیون حکایت می کنند.

خبرنگار یورونیوز از قاهره شرایط را این گونه تشریح می کند: “ارتش امروز خیابانها را به اشغال در آورده و در تمام کشور حکومت نظامی اعلام شده است. رویارویی مردم و حکومت بسیار جدی تر شده و پیش بینی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بسیار مشکل است.”