خبر فوری

خبر فوری

سفرهای دردسر ساز مقامات فرانسوی به هزینه دیکتاتورها

در حال خواندن:

سفرهای دردسر ساز مقامات فرانسوی به هزینه دیکتاتورها

سفرهای دردسر ساز مقامات فرانسوی به هزینه دیکتاتورها
اندازه متن Aa Aa

پس از روزها بحث و جدل بر سر سفر جنجالی میشل آلیوماری، وزیر امورخارجه فرانسه به تونس، به دعوت و به هزینه یکی از دوستان نزدیک زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری سابق تونس، این بار هفته نامه مشهور “کنرد آنشنه” از اقامت فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه در مصر به هزینه حسنی مبارک خبر داد.
 
این هفته نامه ادعا کرده است که نخست وزیر فرانسه از 26 دسامبر تا دوم ژانویه به مدت یک هفته میهمان حسنی مبارک بوده است.
  
میشل آلیو ماری وزیر امور خارجه فرانسه پیش تر متهم به سو استفاده از مقام خود و استفاده از جت شخصی یکی از دوستان نزدیک رییس جمهوری سابق تونس شده بود.