خبر فوری

خبر فوری

بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشت

 Comments
در حال خواندن:

بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشت

بانک انگلستان نرخ بهره را ثابت نگه داشت
اندازه متن Aa Aa

با وجود افزایش نرخ تورم در بریتانیا بانک مرکزی این کشور برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا نبرد و آن را در همان حد نیم درصد ثابت نگاهداشت چرا که نگران کندی روند بهبود اقتصادی در این کشور است.

نرخ تورم در بریتانیا به چهار درصد یعنی دوبرابر نرخ هدف گذاری شده بانک مرکزی انگلستان رسیده است.