خبر فوری

خبر فوری

قمار بروی غذا

 Comments
در حال خواندن:

قمار بروی غذا

قمار بروی غذا
اندازه متن Aa Aa

بهای مواد غذایی در جهان ، از نان گرفته تا سبزیجات در حال انفجار است. دلیل این پدیده چیست؟

در اروپا، بسیاری معتقدند که افزایش بهای غذا نتیجه بازیهای بازار سهام و اقلام است و همچنان سیر صعودی خواهد پیمود.

در “گزارشگر” این هفته از یورونیوز.