خبر فوری

خبر فوری

حقوق بشر مانع اصلی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا؟

در حال خواندن:

حقوق بشر مانع اصلی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا؟

حقوق بشر مانع اصلی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا؟
اندازه متن Aa Aa

در حال حاضر شورای اروپا نشانی از ترکیه دارد. رییس مجمع پارلمانی آن ترک است و این کشور از5 ماه پیش ریاست کمیته وزرای این شورا را بر عهده دارد.

اکنون زمان آن رسیده تا بیلان کار ترکیه مورد بررسی قرار گیرد.

مولود چاووش اوقلو، رییس مجمع پارلمانی شورای اروپا می گوید: “ترکیه هم اکنون تشویق شده تا به ارزشهای اروپا کمک کند و بعدا نیز به طور فعال تری با نهادهای اروپایی همکاری داشته باشد. مدیریت بر شورای اروپا یک نمونه از این همکاریهاست.”

اما با این حال نمی توان گفت که ترکیه به همه قوانین اروپا احترام می گذارد زیرا این کشور بیشتر از هر کشور دیگری توسط دیوان حقوق بشر اروپا که بازوی حقوقی اتحادیه اروپا محسوب می شود، محکوم شده است.

توماس هاماربرگ، کمیسر اروپا در امور حقوق بشر، می گوید: “مشکل این است که اجرای بعضی از تصمیمات دیوان اروپا که از مقامات ترک خواسته شده مورد توجه قرار نگرفته اند و در این زمینه نیاز به بهبود وجود دارد.”

گرچه شورای اروپا با 47 عضو از آن به عنوان راهروی ورود به اتحادیه اروپا یاد می شود، ولی ترکیه که خود از اعضای پایه گزار این شوراست همچنان در این راهرو مانده و مذاکرات عضویتش در اتحادیه اروپا به نتیجه ای نرسیده است.