خبر فوری

خبر فوری

رتبه اعتباری ایرلند کاهش یافت

 Comments
در حال خواندن:

رتبه اعتباری ایرلند کاهش یافت

رتبه اعتباری ایرلند کاهش یافت
اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی “مودی“، رتبه اعتباری ایرلند را دو درجه کاهش داد.

مودی دلیل این کاهش را رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بدهی های ایرلند اعلام کرد.

بدین ترتیب رتبه اعتباری ایرلند نزد مودی دو درجه کمتر از رتبه اعتباری این کشور نزد موسسات اعتباری دیگر چون “فیتچ” و “استاندارد اند پور” است.