خبر فوری

خبر فوری

طرح پارلمان اروپا برای افزایش مشارکت در انتخابات

در حال خواندن:

طرح پارلمان اروپا برای افزایش مشارکت در انتخابات

طرح پارلمان اروپا برای افزایش مشارکت در انتخابات
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا برای آنچه که افزایش علاقه شهروندان اروپایی برای شرکت در انتخابات و دادن مشروعیت به این نهاد اروپایی عنوان شده، پیشنهاد داده که شهروندان اروپایی در انتخابات سال 2014 پارلمان اروپا به 25 نماینده غیر از کاندیداهای کشور خود رای دهند.

به گزارش خبر گزاریها، میزان عدم مشارکت در این انتخابات از 38 درصد سال 1979 به 57 درصد در سال 2009، افزایش یافته است.

این پیشنهاد که در ماه ژوئن امسال به رای گذاشته خواهد شد در صورت تصویب پارلمان و سپس 27 دولت عضو اتحادیه اروپایی، تعداد 751 نماینده کنونی پارلمان اروپا را به 776 نماینده افزایش خواهد داد.