خبر فوری

خبر فوری

دولت سوریه در مقابل شورای امنیت سازمان ملل

 Comments
در حال خواندن:

دولت سوریه در مقابل شورای امنیت سازمان ملل

دولت سوریه در مقابل شورای امنیت سازمان ملل
اندازه متن Aa Aa

در تازه ترین جلسه شورای امنیت سازمان ملل کشورهای غربی عضو دایم شورا به توافق رسیدند که تحریمهای جدیدی را علیه دولت بشار اسد بکار گیرند که در آخرین لحظات روسها با مخالفت با این قطعنامه تنها از بشاراسد خواستند که نیروهای سرکوبگر را محکوم کند. نماینده روسیه در سازمان ملل گفت:
 
“در نگاه ما خطر مهمی که منطقه خاورمیانه را تهدید می کند موضوع  دخالت خارجیست؛ حال می خواهد فشار روی دولت باشد یا حمایت از یکی از طرفهای در گیر.”
 
کشورهای غربی می گویند در میان این طرفهای درگیر یکی دولت سوریه است که با اسلحه به شکار معترضان بی سلاح می رود.  نماینده آلمان در شورای امنیت سازمان ملل گفت: 
“معترضان تانک ندارند. آنها مردم را بی دلیل و سلیقه ای بازداشت نمی کنند. آنها مانع کار روزنامه نگاران نمی شوند. ادامه سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم سوریه پذیرفتنی نیست.”