خبر فوری

خبر فوری

"ساردنیا " نیروگاه هسته ای نمی خواهد

 Comments
در حال خواندن:

"ساردنیا " نیروگاه هسته ای نمی خواهد

"ساردنیا " نیروگاه هسته ای نمی خواهد
اندازه متن Aa Aa

مردم جزیرۀ “ساردنیا “ی ایتایا در یک همه پرسی، با 98 درصد آراء، به ایجاد نیروگاه هسته ای جواب منفی دادند.

این رفراندوم که توسطِ مردم “ساردنیا “ برنامه ریزی و انجام شد، با اینکه فاقد ارزش حقوقی می باشد، ولی به دولت ایتالیا که چندین طرح ساخت نیروگاه هسته ای در دست دارد، هشدار به تامل می دهد.