خبر فوری

خبر فوری

نمایشگاه و فروش مزایده ای آثار هنر گرافیتی دراستکهلم

در حال خواندن:

نمایشگاه و فروش مزایده ای آثار هنر گرافیتی دراستکهلم

نمایشگاه و فروش مزایده ای آثار هنر گرافیتی دراستکهلم
اندازه متن Aa Aa

گرافیتی یا نقاشی روی دیوار ، سالهاست چهره شهر ها را تغییر داده است. اما استکهلم ، پایتخت سوئد، از جمله شهر هایی است که گرافیتی در آن ممنوع است.

در این شهر نمایشگاه و مزایده آثار هنر گرافیتی چیره دست ترین هنرمندان درجریان است. یش بینی می شود آثاربنکسی، ای کی ، آکاروس، و لاکی تیف فروشی در حد 28 هزار یویرو داشته باشند.

مطالب بیشتر از مجله روز