خبر فوری

خبر فوری

آلودگی دو تن از کارگران نیروگاه فوکوشیما به مواد پرتوزا

 Comments
در حال خواندن:

آلودگی دو تن از کارگران نیروگاه فوکوشیما به مواد پرتوزا

آلودگی دو تن از کارگران نیروگاه فوکوشیما به مواد پرتوزا
اندازه متن Aa Aa

شرکت برق توکیو، تپکو، متصدی نیروگاه اتمی داییچی در استان فوکوشیمای ژاپن اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد دو تن از کارگران این نیروگاه بیش از حد مجاز به موادپرتوزا آلوده شده اند.

از سوی دیگر گزارش می شود که هیات کارشناسی آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای بررسی ابعاد خطر تشعشعات اتمی در توکیو به سر می برد، از درون نیروگاه آسیب دیده داییچی بازدید کرده است.

این هیات که متشکل از هجده کارشناس آزانس بین المللی انرژی اتمی است، اعلام کرد که نتیجه تحقیقات خود را روز سه شنبه طی گزارشی به دولت ژاپن منتشر خواهد ساخت.

بحران اتمی ژاپن، نگران کننده ترین رویداد هسته ای جهان طی ربع قرن گذشته خوانده شده است.